Institut Lluís Companys
Ripollet

Projecte de Biblioteca escolar

El curs 2017-2018 vam definir un projecte de biblioteca escolar, vinculat al Pla Lector de centre, que té com a objectius clau la difusió cultural i el foment del gust lector, d’una banda, i la millora de la cohesió de la comunitat educativa, de l’altra.

Aquí podeu llegir el document base d’aquest projecte de biblioteca escolar:

A més, podeu trobar a les xarxes socials la nostra biblioteca, batejada com a Biblioteca i sala d’estudi Andreu Solà en commemoració d’aquest personatge de la cultura ripolletenca:

I podeu consultar en línia el nostre catàleg:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/biblioteca.jsp

D’altra banda, el curs 2020-21 vam ser seleccionats pel programa biblioteca escolar Puntedu per participar en el Microconsorci Biblioteca escolar PuntEdu, que forma part del Consorci KA120 Erasmus+ CETE+(2021-2027).

Aquest projecte CETE+ és un Consorci Europeu per a la Transformació Educativa emmarcat en una acreditació Erasmus+ KA120, subvencionat per la Unió Europea i nosaltres hi hem participat al projecte 21 (desenvolupat bàsicament al curs 2021-22) i al projecte 22 (desenvolupat al curs 2022-23).

To read in English the information about the CETE+ Erasmus+ project, click here.

Els objectius generals dels projectes 21 i 22 es poden resumir en dos eixos:

  1. Fer de la BE un motor d’innovació i d’inclusió i cohesió social en el centre
  2. Implicar la comunitat educativa, especialment l’alumnat i el professorat, en l’ús de la BE afavorint indirectament el foment lector entre l’alumnat i la seva alfabetització mediàtica

A efectes pràctics, aquest projecte s’ha traduït en hores de formació per millorar la nostra biblioteca escolar i convertir-la en un agent clau de la transformació educativa.

Al projecte 21, aquesta formació ha inclòs dues mobilitats a l’estranger, dos “job shadowings“, a escoles europees, per aprendre com funciona allà el sistema educatiu i, sobretot, quin paper té la biblioteca escolar en les bones pràctiques educatives: al maig de 2022 ´dues docents (Vanessa Rodríguez i Vanessa Pina) van visitar l’institut-escola danès Soenderskov-Skolen; i al setembre de 2022 dos docents més (Esther Palet i Iván Seisdedos) van visitar l’escola holandesa Amsterdam International Community School.

Amb aquest projecte, fem un altre pas cap a la innovació educativa fent de la biblioteca i, en definitiva, de la lectura i les habilitats comunicatives un pilar clau en la formació de l’alumnat.

Podeu consultar els diaris de viatge de les mobilitats de tots aquests docents, així com informació sobre les diverses activitats dutes a terme arran de la participació en aquests projectes CETE+, al blog de la nostra biblioteca escolar.

A més, dins d’aquest projecte 21 hem dissenyat una unitat didàctica interdisciplinària que hem dut a la pràctica per primer cop aquest curs 2022-23, a la franja de treball per projectes de 1r d’ESO: “Descobertes: descobriments científics de dones per descobrir”. El producte final d’aquesta unitat ha estat la creació d’una línia del temps amb infografies de dones que han fet grans aportacions a la història de la ciència.

I també, dins del projecte 21, hem realitzat dues situacions d’aprenentatge enfocades a la formació d’usuaris de la biblioteca escolar: una per a 1r d’ESO i una altra per a 3r d’ESO, que també inclou la possibilitat de fer Servei Comunitari com a ajudants de biblioteca.

Línia del temps de dones científiques
(Descobertes: descobriments científics de dones per descobrir)

Aquest projecte 21, es va tancar amb la visita a l’institut de les coordinadores del projecte de biblioteques escolars! Podeu llegir aquí en què va consistir la visita.

D’altra banda, durant el projecte 22, iniciat al curs 2022-23, s’han realitzat també dues mobilitats a l’estranger, dos “job shadowings“, a escoles europees: una a Portugal i una altra a Itàlia. Us compartim aquí els diaris de viatge dels dos docents que han realitzat aquestes mobilitats:

Mobilitat al centre Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior (a Viana do Castelo, Portugal), al maig de 2023:

Mobilitat al centre IC Cadeo e Pontenure (institut distribuït en dos nuclis, un a Roveleto di Cadeo i un altre al municipi de Pontenure, Itàlia), també al maig de 2023:

“The CETE+ project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. The content of the mobility journals and the libray project is the sole responsibility of Institut Lluís Companys and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) is responsible for any use that may be made of the information contained therein”.“El proyecto CETE+ está cofinanzado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de los diarios de movilidad y del proyecto de biblioteca es responsabilidad absoluta del Institut Lluís Companys y ni la Comisión Europea ni el servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.”

A més, una de les activitats dutes a terme a la nostra biblioteca escolar al març de 2023, el cicle feminista “Els dijous són nostres”, va rebre el segell de bona pràctica de biblioteca escolar dins de la línia d’actuació que entén la biblioteca escolar com a agent dinamitzador cultural del centre. Si seguiu l’enllaç incorporat al segell, sabreu de què tractava aquest cicle feminista.

#ErasmusPlus

APP Companys

Ctra de l'Estació 7, 08291 - Ripollet
Tel. 935.803.142
Fax. 935.801.969
a8037206@xtec.cat