Institut Lluís Companys
Ripollet

Projecte de Biblioteca escolar

El curs 2017-2018 vam definir un projecte de biblioteca escolar, vinculat al Pla Lector de centre, que té com a objectius clau la difusió cultural i el foment del gust lector, d’una banda, i la millora de la cohesió de la comunitat educativa, de l’altra.

Aquí podeu llegir el document base d’aquest projecte de biblioteca escolar:

A més, podeu trobar a les xarxes socials la nostra biblioteca, batejada com a Biblioteca i sala d’estudi Andreu Solà en commemoració d’aquest personatge de la cultura ripolletenca:

APP Companys

Ctra de l'Estació 7, 08291 - Ripollet
Tel. 935.803.142
Fax. 935.801.969
a8037206@xtec.cat