Coordinacions

Coordinació d’ESO: Gemma Bello Ferrer i Anna Moya Godoy
Coordinació d’activitats i serveis: Isabel Hinojosa López
Coordinació TIC: Ruben Bocos
Coordinació de riscos laborals: Marisol Teva Sánchez
Coordinadora LIC: Àngels García Ginés
Coordinació d’esports: Xavier Rico