Coordinacions

 
Coordinació d’ESO: Sara López i Francesc Muñoz
Coordinació d’activitats i serveis: Isabel Hinojosa López
Coordinació TIC: Ruben Bocos
Coordinació de riscos laborals: Marisol Teva Sánchez
Coordinadora LIC: Irene Jimenez.
Coordinació d’esports: Xavier Rico