Institut Lluís Companys
Ripollet

Projecte de coeducació

La perspectiva de gènere és fonamental en la tasca docent per tal que l’alumnat assoleixi uns valors ètics imprescindibles a la societat actual.

Per això, treballem en la creació d’activitats transversals i interdisciplinàries enfocades en el respecte a la diferència.

Com a producte que recull algunes d’aquestes activitats, el curs 2020-21 vam publicar, en format paper, la revista FEMCompanyes (núm 1.). I el curs 2021-22 publiquem el número 2 de la revista en format digital, de pàgina web, editada pel mateix alumnat:

https://sites.google.com/inslluiscompanys.cat/fem-companyes

APP Companys

Ctra de l'Estació 7, 08291 - Ripollet
Tel. 935.803.142
Fax. 935.801.969
a8037206@xtec.cat