Consell escolar

La composició del consell escolar del centre és la següent:

 
Director: Jordi Viu Marti
Cap d’estudis: Raul Prieto
Secretari: LLuís Romero
Representants del PAS: Olga Escolano Ansino
Representants del professorat: Iolanda Vilamala Prades, Isabel Hinojosa López, Xavier Cristofol, Rafael Mellado, Francisco Javier Rico
Representant de l’Ajuntament: Ramiro Moldes
Representants dels pares/mares: Estela Pérez Rapallo, Imma Concepción Baños, Maria del Carmen Montes
Representants de l’alumnat: Yanira Ibañez, Pau Navarro (1BTX)