Consell escolar

La composició del consell escolar del centre és la següent:

Director: Jordi Viu Marti
Cap d’estudis: Raul Prieto
Secretari: LLuís Romero
Representants del PAS: Olga Escolano Ansino
Representants del professorat: Pilar Graugés Tenas, Iolanda Vilamala Prades, Cati Olmo Olmo, Isabel Hinojosa López, Xavier Cristofol
Representant de l’Ajuntament: Ramiro Moldes
Representants dels pares/mares: Estela Pérez Rapallo, Imma Concepción Baños, Maria del Carmen Montes
Representants de l’alumnat: Yanira Ibañez, Pau Navarro (3r ESO)

Properament s’han de fer eleccions per escollir tres representants del professorat, un representatnt del PAS i un representants de l’alumnat.