Calendari escolar

Tal com diu Ordre ENS/77/2016, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya,   V1_CALENDARI_2019_20_PÀGINA_WEB