Institut Lluís Companys
Ripollet

Equip directiu

 
Director: Jordi Viu i Martí
Cap d’estudis: Raül Prieto
Cap d’estudis de CCFF: Rosa Maria Masanés
Coordinadora pedagògica: Vanessa Pina
Secretari: Lluís Romero

APP Companys

Ctra de l'Estació 7, 08291 - Ripollet
Tel. 935.803.142
Fax. 935.801.969
a8037206@xtec.cat