Institut Lluís Companys
Ripollet

Secretaria

Personal d’oficines

Eva Baena Olivera Maria Carmen Guardia

Conserges

Olga Escolano Rebeca Serrano Josep Manzano.

Horaris de secretaria del curs 2023-24.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Matins 8,30  – 14.00h 8,30  – 14.00h 8,30  – 14.00h 8,30  – 14.00h 8,30  – 14.00h
Tardes 15,00 – 18.30h 15.00 -18.30h

certificats

CERTIFICATS OFICIALS

Per demanar qualsevol tipus de Certificat (Qualificacions, assistència, etc..) cal aportar el Carnet escolar o el número del DNI. Es pot recollir en 2/3 dies laborables.

Sol·licitud de títols anteriors a la LOGSE: BUP

La sol·licitud d’aquest certificat actualment s’ha de fer per internet a través de la següent adreça del MEC: CERTIFICAT OFICIAL DE BUP

Sol·licitud de títols LOGSE: Batxillerat i Cicles Formatius

1. Sol·licitar el full de pagament de les taxes que es facilita a la Secretaria del centre. 2. Pagar a qualsevol oficina de “La Caixa” les taxes. 3. RETORNAR a la secretaria el full de pagament amb una fotocòpia del DNI per tal de sol·licitar el títol. Mentre no arriba el títol, el resguard del títol té la mateixa validesa que l’original a tots els efectes. Família nombrosa : cal fotocòpia actualitzada del Carnet de Família Nombrosa.

Títol d’ESO

Es tramita directament des de la secretaria de l’Institut. Informació: Telèfon: 93 580 31 42

APP Companys

Ctra de l'Estació 7, 08291 - Ripollet
Tel. 935.803.142
Fax. 935.801.969
a8037206@xtec.cat