Institut Lluís Companys
Ripollet

ESO

1r Curs d’ESO
Els estudis de 1r d’ ESO en el nostre institut es distribueixen en 30 hores a la setmana de la manera següent:
Matèries
Hores
Català (s’inclou 1h setmanal de “Comunicació”)
4
Castellà
3
Matemàtiques (s’inclou 1h setmanal de “Matemàtiques aplicades”)
4
Anglès
3
Ciències Naturals
3
Ciències Socials
3
Tecnologia
2
Música
2
Educació Física
2
Cultura i valors ètics/Religió
1
Tutoria
1
Els alumnes poden optar per fer l’assignatura de Cultura i valors ètics o fer Religió.
  Treball de Síntesi: Coneix la teva ciutat.
L’objectiu d’aquest crèdit de síntesi és conèixer la vila de Ripollet, prenen consciència de les diverses zones, de l’estructura dels carrers i edificis, dels espais existents, de la distribució dels serveis, de la contaminació ambiental i de la densitat i distribució de la població. Els alumnes assoleixen aquest objectiu a través d’un dossier, de sortides per la ciutat i d’un treball en grup que sintetitza els coneixements adquirits.

2n Curs d’ESO
Els estudis de 2n d’ ESO en el nostre institut es distribueixen en 30 hores a la setmana de la manera següent:
Matèries
Hores
Català
3
Castellà
3
Matemàtiques
3
Anglès
3
Ciències Naturals
3
Ciències Socials
3
Tecnologia
2
Visual i Plàstica
3
Educació Física
2
Optativa

2

Cultura i valors ètics / Religió
1
Tutoria
1
Els alumnes poden optar per fer l’assignatura de Cultura i valors ètics o fer Religió. A més, han de triar una optativa de 2 hores setmanals al primer quadrimestre i una altra al segon quadrimestre.
 
3r Curs d’ESO
Els estudis de 3r d’ ESO al nostre institut es distribueixen en 30 hores a la setmana de la manera següent:  
Matèries
Hores
Català
3
Castellà
3
Matemàtiques
3
Anglès
3
Biologia i Geologia
2
Física i Química
2
Ciències Socials
3
Tecnologia
2
Visual i Plàstica
2
Educació Física
2
Tutoria
1
Cultura i valors ètics / Religió
1
Els alumnes poden optar per fer l’assignatura de Cultura i valors ètics o fer Religió. A més, han de triar una optativa de 2 hores setmanals al primer quadrimestre i una altra al segon quadrimestre.   Crèdit de Síntesi: Viatge al…
Els alumnes creen una guia de viatges digital, amb el format d’un blog que estarà realment penjat a internt i disponible a través de la web i de les xarxes socials del centre. Les preguntes que hauran de resoldre al voltant de la zona geogràfica de destinació seran relatives al clima, el transport, la moneda, la llengüa i la cultura en general d’aquella zona.
 
4t Curs d’ESO
Els estudis de 4t d’ ESO al nostre institut es distribueixen en 30 hores a la setmana de la manera següent:
Matèries
Hores
Català
3
Castellà
3
Matemàtiques
3
Anglès
3
Religió/Alternativa:Foment de la Lectura
1
Ciències Socials
3
Cultura i valors ètics / Religió
1
Educació Física
2
Tutoria
1
*Projecte de recerca
Foment de la cultura i la comunicació
1
Els alumnes poden optar per fer l’assignatura de Cultura i valors ètics o fer Religió. A més, han de triar tres optatives anuals amb una assignació horària de 3 hores setmanals. *Projecte de recerca: Pressupostos participatius
El projecte de recerca del curs 2018-19 es desenvoluparà en el marc del projecte municipal “Pressupostos participatius” i es realitzarà de manera extensiva des del setembre fins al febrer.

APP Companys

Ctra de l'Estació 7, 08291 - Ripollet
Tel. 935.803.142
Fax. 935.801.969
a8037206@xtec.cat