Institut Lluís Companys
Ripollet

Batxillerat

El curs 2022-23 s’implementa un nou currículum al 1r de Batxillerat, l’aspecte més destacat del qual és l’aparició de noves matèries optatives de 3 hores setmanals.

A partir del curs 2023-24, aquest nou currículum serà ja d’aplicació a tota l’etapa de Batxillerat. Per això, aquí podeu consultar els itineraris i les matèries que oferim en el marc d’aquest nou currículum per al curs 2023-24:

Batxillerat INS Lluís Companys, curs 2023-24

A més, per tenir més informació sobre les matèries incloses a cada itinerari i sobre les activitats amb l’alumnat què fem, podeu consultar la web del nostre Batxillerat.

APP Companys

Ctra de l'Estació 7, 08291 - Ripollet
Tel. 935.803.142
Fax. 935.801.969
a8037206@xtec.cat