Institut Lluís Companys
Ripollet

Batxillerat

El curs 2022-23 s’implementa un nou currículum a Batxillerat que afectar`à només al 1r de Batxillerat. Segons el nou currículum, aquests són els itineraris i les matèries que oferim a 1r i a 2n de Batxillerat:

El 2n de Batxillerat del curs 2022-23 es regeix encara pel currículum de Batxillerat antic. Aquests són els itineraris de Batxillerat de l’antic pla:

Itineraris del 2n de Btaxillerat del curs 2022-23

APP Companys

Ctra de l'Estació 7, 08291 - Ripollet
Tel. 935.803.142
Fax. 935.801.969
a8037206@xtec.cat