Entrevistes tutors

L’horari de les entrevistes oficials dels tutors dels grups és el següent:

  A B C D
1r ESO Dijous de 12:45 a 13:45 Dimarts de 13:45 a  14:45 Divendres de 10:15 a 11:15 Divendres de 11:45 a  12:45
2n ESO Dimarts de 11:45 a  12:45 Dimarts de 11:45 a  12:45 Dilluns de 11:45 a  12:45 Divendres de 11:45 a  12:45
3r ESO Dimarts de 09:15 a  10:15 Dilluns de 12:45 a 13:45 Dilluns de 12:45 a 13:45 Dilluns de 11:45 a  12:45
Aula Oberta Dimarts de 13:45 a  14:45      
4t ESO Divendres de 12:45 a 13:45 Dimarts de 13:45 a  14:45 Dijous de 13:45 a  14:45 Divendres de 12:45 a 13:45
1r BATX Dilluns de 10:15 a 11:15 Dijous de 10:15 a 11:15    
2n BATX Dimecres de 11:45 a  12:45 Divendres de 11:45 a  12:45    
1r CFGM Dijous de 18:05 a 19:00      
2n CFGM Dimarts de 18:05 a 19:00      

Per demanar una visita amb el tutor pot fer una anotació a l’agenda del seu fill, trucar per telèfon al centre o enviar un correu a l’adreça electrònica de l’institut.