Institut Lluís Companys
Ripollet

Música

Professorat

Amanda Agudo: Professora

Informació

1r ESO ( Matèria comuna)
Recuperacions de curs complert :
2016-04-28_08h51_58 dur a terme una webquest així com una exposició oral del llistat de webquests preparades pel departament i amb el suport de la professora. Aquest treball s’haurà de fer en horari de 17:35 a 18:30 h els dilluns en acabar les classes d’horari lectiu del centre amb l’ajuda d’un ordinador del centre. Es disposarà d’un mínim de 10 sessions per tal de finalitar la tasca Recuperacions d’avaluacions: prova escrita (50% de la puntuació)+prova pràctica (50% de la puntuació) dels continguts i obres treballades durant el trimestre.

2on ESO (Matèria optativa)
Recuperacions d’avaluacions:
prova escrita (50% de la puntuació)+prova pràctica (50% de la puntuació) dels continguts i obres treballades durant el trimestre.

3r ESO (Matèria comuna)
Recuperacions de curs complert :
2016-04-28_08h52_19 dur a terme una webquest així com una exposició oral del llistat de webquests preparades pel departament i amb el suport de la professora. Aquest treball s’haurà de fer en horari de 17:35 a 18:30 h els dilluns en acabar les classes d’horari lectiu del centre amb l’ajuda d’un ordinador del centre. Es disposarà d’un mínim de 10 sessions per tal de finalitar la tasca.
Recuperacions d’avaluacions: prova escrita (50% de la puntuació)+prova pràctica (50% de la puntuació) dels continguts i obres treballades durant el trimestre.

4t ESO (Matèria optativa)
Recuperacions de curs complert:
dur a terme una webquest així com una exposició oral del llistat de webquests preparades pel departament i amb el suport de la professora. Aquest treball s’haurà de fer en horari de 17:35 a 18:30 h els dilluns en acabar les classes d’horari lectiu del centre amb l’ajuda d’un ordinador del centre. Es disposarà d’un mínim de 10 sessions per tal de finalitar la tasca.
Recuperacions d’avaluacions: prova escrita (50% de la puntuació)+prova pràctica (50% de la puntuació) dels continguts i obres treballades durant el trimestre.
2016-04-28_08h52_29

QUÈ TREBALLEM A L’AULA DE MÚSICA?

LLENGUATGES I HARMONIES
2016-04-28_08h52_44 Les bases teòriques que necessites :Per a un bon seguiment de les classes d’instrument és altament recomanable aprendre el llenguatge musical i coneixements harmònics corresponents al nivell. Comencen a veure els primers conceptes musicals, com el nom de les notes o el valor de les figures. Es treballa la psicomotricitat i el moviment del cos en l’espai. També es van coneixent els instruments que oferim al centre (teclats). 2016-04-28_08h52_52 L’alumne aprèn a destriar les nocions bàsiques que constitueix el llenguatge musical, a identificar les notes, a interpretar les partitures i a treballar el ritme i l’oïda. L’alumne aprèn els primers conceptes de l’harmonia i comença a experimentar la instrumentació, composició, improvització i l’autoaprenentatge. Es treballa el ritme, la lectura, la veu…
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LA MÚSICA
2016-04-28_08h53_05 Adaptar la música als nostres dies. Es treballa la improvització, la composició i el coneixement dels arranjaments. Es veuen estils com el jazz, el blues o el rock així com composicions de música clàssica i bandes sonores de pel·lícules. El món tecnològic avança a gran velocitat i en el camp musical trobem un gran ventall de novetats i millores.
L’alumne aprèn tots els coneixements necessaris per utilitzar les eines informàtiques que permeten entre altres coses la creació de partitures o la utilització de l’estàndard MIDI.

CULTURA MUSICAL

Com aprenem del passat?
En aquest curs es parlarà, per mitjà d’audicions, debats i projeccions, d’alguns dels artistes més importants de la música. Es veuen tots els estils de la música moderna i s’aprén a discernir entre ells, així com a aplicar les nocions bàsiques de llenguatge musical i anàlisi auditiu.

ALTRES ACTIVITATS

Festival de Sant Jordi

Interpretem peces de piano
2016-04-28_08h53_37

Interpretem obres vocals en grup
2016-04-28_08h53_44

Fem percussió i flauta
2016-04-28_08h53_52

Enllaços d’interés

Altres

APP Companys

Ctra de l'Estació 7, 08291 - Ripollet
Tel. 935.803.142
Fax. 935.801.969
a8037206@xtec.cat