Institut Lluís Companys
Ripollet

Idiomes

Professorat

Adell, Montse: professora d’anglès a l’ESO i Batxillerat
Gascó, Catherine: professora de francès a l’ESO i al Batxillerat, professora d’anglès a primer cicle de l’ESO i tutora de 1r ESO D
Sales, Empar: professora d’anglès a l’ESO i tutora de 2n ESO C
Bosch, Alfred: professora d’anglès a l’ESO
Luján, Raúl:professor d’anglès a l’ESO i al Batxillerat i tutor de 1r BAT A
Mellado, Rafael:professor d’anglès a l’ESO i al Batxillerat. Cap de departament

S’imparteixen les assignatures de francès i anglès. Anglès a tota l’ESO i el BATXILLERAT, com a assignatura comuna i obligatòria. També s’ofereix una optativa en anglès anomenada “Conèixer un altre país” a 3r ESO. Francès és una optativa d’una hora setmanal a segon, dues hores a tercer, tres hores a quart de l’ESO i dues hores a primer de Batxillerat.

Enllaços d’interés

www.gencat.net
www.EnglishClub.com
www.learnenglish.org.uk
www.eslvideo.com
www.onestopenglish.com
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
iteslj.org
www.bonjourdefrance.com
www.britishcouncil.es
www.xtec.es/eoi
www.alliancefrancaise.es

ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT

SORTIDES i VIATGES

Pel que fa a la llengua anglesa, tant els alumnes de primer cicle com els de segon cicle d’ESO han fet una sortida per veure una pel·lícula en versió original subtitulada. Pel que fa a la llengua francesa, en els darrers anys s’ha fet un INTERCANVI amb alumnes d’un institut francès i un viatge al sud de França. D’aquestes activitats podeu veure algunes fotografies:

Bordeaux_015
Bordeaux_178
Bordeaux_185
Bordeaux_186

ALTRES QÜESTIONS

S’anima a l’alumnat a preparar-se exàmens oficials de Cambridge, de les EOI i el DELF. A tal efecte són útils les tres últimes adreces web. Una de cada tres hores és una hora partida, el que vol dir que un cop per setmana fem classe amb mig grup tant a l’ESO com al Batxillerat. Aquesta hora es dedica fonamentalment a treballar la comprensió i expressió oral en activitats individuals, de parella o grup de caire participatiu. Forma part de l’assignatura un programa de lectures obligatòries a l’ ESO i al Batxillerat, en francès i en anglès. Aquestes es treballen amb diferent tipus d’activitats orals, llegides i escrites.

TREBALLS DE RECERCA

Els temes tractats en aquests treballs en anys anteriors van ser:
SLANG – TEACHING AND LEARNING ENGLISH – AMERICAN vs BRITISH ENGLISH – INDIA – HINDUISM – THE UK: ORDINARY LIFE, CUSTOMS AND TRADITIONS – CULTURE AND TRADITIONS OF THE USA – ADVERTISING – CINEMA AND LITERATURE – THE AMISH – NATIVE AMERICANS

APP Companys

Ctra de l'Estació 7, 08291 - Ripollet
Tel. 935.803.142
Fax. 935.801.969
a8037206@xtec.cat